Länkar

Här är länkar till olika forum där du kan läsa mer om bipolär sjukdom:

http://www.bipolarna.se/ Mötesplats för bipolära och anhöriga

http://www.hjarnfonden.se Information om forskning kring hjärnan, information om diagnoser

http://www.bipolarsjuk.se Intresseförening för dig som har bipolär sjukdom eller är anhörig

http://livsbild.se Berättelser om olika diagnoser och handikapp

Artikel Vågar vi vara öppna

http://www.kuling.nu  Riktar sig till barn med psykiskt sjuk förälder