Samtal på Prima

Kl.09.00 hade jag samtal hos Jila. Idag var det uteslutande frågor och fördjupning efter de tester och skattningar jag gjorde förra gången. Att borra ner i de mörkaste känslor och tankar är tröttande. Men timmen gicPrima entrek fort. Nu försöker vi se om det finns någon samsjuklighet. Generellt ångesttillstånd, ätstörning, borderline, Adhd/add eller missbruk  är vanligt vid bipolär diagnos. Fick inget besked idag, kanske nästa vecka. Missbruk är preskriberat nu. Ätstörning, har jag 20 års erfarenhet av. De andra? well, time will tell.