Ny medicin

Ny medicin

ny insättning av medicinen Lamictal, tillvänjning på 4 veckor sen skall jag träffa Elena, överläkare på Prima och se hur jag mår. Det är väldigt svårt att hitta rätt balans och rätt mediciner som fungerar  uppenbarligen. Jag har bytt från Citalopram till Cymbalta (duloxetine) och har Seroquel Depot sedan i våras och nu även Lamictal. Sen finns oxå Atarax och Oxazepam för akut ångest. Jag hoppas på Lamictal, att den sista biten faller på plats och oro och ångest försvinner. Även om biverkningarna ofta är ganska skrämmande för den här typen av mediciner, neurleptika, flera A4-sidor med hemskheter.. För Lamictal kan man läsa; Mycket vanliga rapporterade biverkningar: Huvudvärk, yrsel, sömnighet eller dåsighet, klumpighet, bristande koordinationsförmåga, dubbelseende eller dimsyn, illamående, kräkning, hudutslag. Man får ta det onda med det goda, eller hur?

mecicine

En gammal bild av bipolära personer är att de är svårberäkneliga och sjukskrivna i långa perioder. Man får googla länge och läsa mycket innan man förstår att bipolära personer som äter medicin är mer stabila, fungerar normalt i arbetslivet och ofta för med sig positiva saker. Så som kreativitet, mycket energi, problemlösarfokus och en förmåga att tänka utanför boxen. Kan inte nog poängteras, att en bipolär person som medicinerar, är högfungerande!