Neuropsykiatriskt funktionshinder

Neuropsykiatriskt funktionshinder

står för alla de mentala diagnoser som är så vanliga idag; ADHD/ADD, Bipolär, Aspergers osv. En NPF diagnos leder oundvikligen till medicinering, psykofarmaka. Psykofarmaka är ett samlingsnamn för mediciner mot psykiska störningar.

NPF växer inte bort, men genom åren lär man sig att kompensera sin funktionsnedsättning. Undersökningar som följer upp vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar visar att många är sjukskrivna eller har varaktig sjukersättning på grund av stresskänslighet och utmattningssyndrom.